Cursus EHBO voor kinderen

Kinderen zijn onbevangen, onderzoekend en ondernemend. Uitstekende eigenschappen om de voor hen nieuwe wereld te ontdekken. Helaas leidt deze instelling ook makkelijk tot ongelukken. Een kind is van zijn of haar ouder(s) / verzorger(s) afhankelijk, juist in dit soort situaties. Een cursus kinder ehbo en reanimatie geeft je de handvatten die je nodig hebt om te handelen bij de meest voorkomende situaties:


In deze korte en praktische cursus leer je onder andere:

 • Primaire zorg
  • beademen baby en kind
  • hartmassage baby en kind
  • werken met een AED
  • stoppen van ernstige bloedingen
  • geblokkeerde luchtwegen baby en kind
  • omgaan met shock
  • omgaan met rugletsel
 • Secundaire zorg
  • beoordelen op verwondingen
  • ziekte beoordeling
  • verbanden aanleggen
  • spalken van breuken

Duur en voorbereiding

Wij geloven in leren door doen. Om deze reden kunnen cursisten zich de theorie van tevoren eigen maken door middel van het lezen van het cursusboek en het bekijken van de DVD. Gemiddeld neemt dit twee dagdelen in beslag. De cursus zelf bestaat uit een dag waarin met name de vaardigheden worden geoefend en worden eigen gemaakt.


Toetsing

De theoriekennis wordt getoetst door middel van een theorie-examen, dat op de dag zelf wordt afgenomen. De praktijk wordt beoordeeld tijdens het uitvoeren van de vaardigheden.


Certificering

Als de cursist alle onderdelen met een voldoende heeft afgesloten, ontvangt hij/zij het certificaat ‘Care for Children with AED’ van Emergency First Response (EFR). Dit certificaat is twee jaar geldig.


Voorwaarden deelname

Voor deze cursus geldt geen leeftijdsgrens. Iedereen die fysiek in staat is om alle vaardigheden met een voldoende resultaat uit te voeren kan deelnemen.


Prijs

Kinder EHBO en reanimatie: € 85,00. Inclusief cursuspakket en certificaat, exclusief cursuspakket € 45,00 (boek en DVD)
Combinatiecursus van Care for Children + Volwassen EHBO en reanimatie: € 135,- Dit is inclusief cursuspakket en certificaat
exclusief cursuspakket € 90,00

Contact
Cursussen