Cursus EHBO voor volwassenen

De meeste mensen realiseren zich het niet, maar de kans dat je een noodsituatie meemaakt is het grootst in je directe omgeving. Denk aan thuis, op je werk of op de sportclub. Allerlei plaatsen waar niet direct een arts of ambulance beschikbaar is. Weten wat je kunt doen in een dergelijke noodsituatie kan veel verschil betekenen voor het slachtoffer. Emergency First Response (EFR) heeft een praktische en korte cursus ontwikkelt die je de vaardigheden leert die je nodig hebt in dit soort situaties.


In deze snelle en praktische cursus leer je onder andere:

 • Primaire zorg
  • beademen
  • hartmassage
  • werken met een AED
  • stoppen van ernstige bloedingen
  • geblokkeerde luchtwegen
  • omgaan met shock
  • omgaan met rugletsel
 • Secundaire zorg
  • beoordelen op verwondingen
  • ziekte beoordeling
  • verbanden aanleggen
  • spalken van breuken

Duur en voorbereiding

Wij geloven in leren door doen. Om deze reden kunnen cursisten zich de theorie van tevoren eigen maken door middel van het lezen van het cursusboek en het bekijken van de DVD. Gemiddeld neemt dit slechts twee dagdelen in beslag. Als je de theorie van te voren al behandeld hebt, hoef je alleen nog de vaardigheden eigen te maken. Het eigen maken van de vaardigheden duurt ongeveer 1 cursusdag.


Toetsing

De theoriekennis wordt getoetst door middel van een theorie-examen, dat op de dag zelf wordt afgenomen. De praktijk wordt beoordeeld tijdens het uitvoeren van de vaardigheden.


Certificering

Als de cursist alle onderdelen met een voldoende heeft afgesloten, ontvangt hij/zij het certificaat ‘EFR – Primary and secundary Care with AED’ van EFR. Dit certificaat is twee jaar geldig.


Voorwaarden deelname

Voor deze cursus geldt geen leeftijdsgrens. Iedereen die fysiek in staat is om alle vaardigheden met een voldoende resultaat uit te voeren kan deelnemen.


Prijs

Kinder EHBO en reanimatie: € 85,00. Inclusief cursuspakket en certificaat, exclusief cursuspakket € 45,00 (boek en DVD)
Combinatiecursus van Care for Children + Volwassen EHBO en reanimatie: € 135,- Dit is inclusief cursuspakket en certificaat
exclusief cursuspakket € 90,00

Contact
Cursussen